مجموعه تصاویر جدیدی از “دونالد ترامپ جونیور” پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ منتشر شده است. او در این عکس ها همراه با زنی به نام “گیلفویل” در طول سفرش به سن تروپه فرانسه و مونت کارلو دیده می شود.

<>


ترامپ جونیور در حال خوشگذرانی با دوستانش است، خبرها حاکی از آن است که او بیش تر اوقات در مسیر ساحل و باشگاه های شبانه دیده شده است. او در این عکس ها با فیلیپ پلین طراح لباس آلمانی و الک منوپولی هنرمند آمریکایی به چشم می خورد.

<>

بیوگرافی دونالد ترامپ

او فرزند ارشد دونالد ترامپ و ایوانا ترامپ همسر نخست دونالد ترامپ است. وی در حال حاضر به همراه خواهر خود ایوانکا ترامپ و اریک ترامپ در سازمان ترامپ مسئولیت اجرایی دارد.

منبع : تابناک باتو

.

منبع : saten.ir