آکاایران: نماینده تهران با اشاره به تجمعات اخیر:

پاسخگویی مسئولین، مردم را راضی خواهد کرد

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: حضور و پاسخگویی مسئولین در تجمعات اعتراضی بعد پاسخگویی نظام را به مردم نشان می دهد.

محمدرضا بادامچی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تجمعات اعتراضی که اخیرا در برخی از مناطق کشور شکل گرفته، اظهار داشت: اگر مسئولین در این تجمعات حضور پیدا کنند و موضوعات و مشکلات مختلف را برای مردم تشریح کنند قطعا مردم راضی خواهند شد و این خود بعد پاسخگویی نظام را نشان می دهد.

 

وی افزود: هیچ منعی ندارد که مسئولی در این موضوعات یعنی تجمعات اعتراضی ورود کند و مسائل مختلف را برای مردم تشریح کند البته اگر این موضوع از قبل ایجاد شود یعنی با مردم رودررو صحبت شود قطعا اعتراضات کاهش پیدا می کند.

 

نماینده مردم تهران در پایان تصریح کرد: ما باید توجه کنیم که مردم تکیه گاه نظام هستند و هر میزان از مسائل پیش روی دولت و نظام، مردم را در جریان بگذاریم بیشتر در کنار دولت قرار خواهند گرفت. اگر برخی مسئولین در این تجمعات حضور پیدا کنند و مسائل را برای مردم تشریح کنند شاهد تعامل، نزدیکی به مردم و دلسوزی خواهیم بود. مردم این موارد را تشخیص خواهند داد.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com