یک خبرگزاری انگلیسی اعلام کرد که کمیساریای عالی انتخابات عراق قابلیت دستگاه های شمارش الکترونیکی آرا را نادیده گرفته است.

به گزارش ایسنا، رویترز در گزارشی اعلام کرد به سندی دست یافته که نشان می دهد کمیساریای عالی انتخابات عراق هشدارهای یک نهاد مبارزه با فساد درباره قابلیت دستگاه های شمارش الکترونیکی آرای انتخابات پارلمانی این کشور را نادیده گرفته است.

 

پس از شمارش الکترونیکی آرا در عراق اتهاماتی نسبت به دست کاری این دستگاه ها مطرح شد، امری که باعث بازشماری دستی آرا برخی از مراکز رای گیری شد.

 

دستگاه های الکتریکی شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق توسط شرکت کره ای "میرو سیستمز" تولید شده است.

 

این درحالی است که نتایج بازشماری دستی آرا در بعضی از حوزه های رای گیری، هنوز اعلام نشده است.

 

رویترز اعلام کرد: "دیوان عالی حسابرسی" عراق سه روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، گزارشی درباره مشکلات سیستم های الکتریکی شمارش آرا را به کمیساریای عالی انتخابات عراق ارسال کرده است؛ گزارشی که گفته می شود کمیسیون انتخابات عراق آن را نادیده گرفته است.

 

رویترز در نتیجه گیری خود آورده است: عدم پاسخ کمیساریای عالی انتخابات عراق به این هشدارها نقض صریح قانون است که در به کارگیری دستگاه های شمارش الکترونیکی آرا علیرغم وجود نقص در آن ها و بازی با نتایج آرا سهیم بوده است.

 

.

منبع : sarpoosh.com