سفیر ایران در انگلیس گفت: امید است با اجرای موثر و اعمال نظارتهای لازم، بسته پیشنهادی، نرخ ارز را تا حد مناسبی تعدیل نماید و التهاب در بازار پولی و مالی کشور کنترل و مدیریت گردد.

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرامش نوشت: در روزی که آمریکا اولین بسته تحریمی یک جانبه خود را علیه ایران به اجرا میگذارد، دولت با مشارکت و حمایت دیگر قوای قانونی و نظارتی، بسته ی پیشنهادی جامعی را برای مدیریت بازار ارز به تصویب رسانید که از سه شنبه به اجرا در می آید. محورهای این بسته بنا به توضیحات رئیس محترم بانک مرکزی بدین قرار است:

 

۱- برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی، از منابع صادرات نفت ارز به قیمت چهار هزار و دویست تومان تخصیص کافی برای تامین کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت.

 

۲- شرکتهای وارد کننده ی پتروشیمی، فولاد و غیره موظفند ارز حاصله از صادرات خود را در سامانه بانک مرکزی عرضه نمایند. این منبع ارزی، ارز مورد نیاز شهروندان و واردات شرکتها را تامین مینماید.

 

۳- عنوان قاچاق برای خرید و فروش ارز لغو شده و صرافیها برای تامین رفاه مردم مانند گذشته به خرید و فروش ارز مورد نیاز مردم در سطح خرد مبادرت می نمایند.

 

۴- بانک ها به بازکردن حساب ارزی برای شهروندان و شرکتها ادامه خواهند داد و بانک مرکزی اصل و سود این حسابها را تضمین میکند.

 

۵- ورود اسکناس ارزی و طلا به داخل برای فروش مشمول امتیازات خاص خواهد بود.

 

خوشبختانه بازار به این اقدام دولت واکنش مناسبی نشان داده است و نرخ ارز و سکه در بازار در روزهای گذشته سیر نزولی داشته است.

 

امید است با اجرای موثر و اعمال نظارتهای لازم، این بسته پیشنهادی نرخ ارز را تا حد مناسبی تعدیل نماید و التهاب در بازار پولی و مالی کشور کنترل و مدیریت گردد. مردم نیز نقش مهمی در اجرای این بسته پیشنهادی دارند و با باز کردن حسابهای ارزی در بانکها و یا با درنظر گرفتن روند تعدیل نرخ ارز، با فروش ارزهای غیر لازم خود در صرافی ها، می توانند به ثبات بازار ارز کمک موثری نمایند.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com