یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: . دولت و جریان حامی دولت باید این مسئله را به عنوان فرصتی قلمداد کند تا کار هایی که انجام داده و چالش هایی را که با آن روبرو شده است را به مردم اطلاع دهد.

جلال میرزایی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص اینکه حضور رئیس جمهور در مجلس در شرایط کنونی چه الزامی دارد، بیان کرد: از بعد ار انقلاب همواره در شرایط غیر عادی شاهد چنین اقداماتی بوده ایم و امروز نیز شاهد هستیم که در شرایط نامساعد سوال از رئیس جمهور مطرح شده است. امروز یک جریان خاص بحث طرح سوال از رئیس جمهور را پیگیری می کند. این افراد از برخی مواضع و اقدامات رئیس جمهور راضی نیستند.

 

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون در مجلس امضاها به تعداد کافی برای طرح سوال از رئیس جمهور رسیده است. این افراد نیز از بعد از انتخابات به دنبال این موضوع بودند که در نهایت امروز این اتفاق میسر شد. دولت و جریان حامی دولت باید این مسئله را به عنوان فرصتی قلمداد کند تا کارهایی که انجام داده و چالش هایی را که با آن روبه رو شده است را به مردم اطلاع دهد.

 

نماینده مردم ایلام در مجلس ادامه داد: رئیس جمهور باید در خصوص محدودیت ها و موانعی که با آن مواجه است از تریبون مجلس با مردم صحبت کند.

 

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا سوال از رئیس جمهور با وجود انصراف عده ای از نمایندگان از انصرافشان مشکل قانونی ندارد، بیان کرد: از نظر من دیگر امروز نباید بر روی این مسئله تمرکز کرد؛ چراکه جریان اصلاحات همواره از پاسخگویی حمایت می کند و اعتقاد دارد که مسئولین باید پاسخگو مردم باشند. لذا رئیس جمهور نیز باید از این فرصت استفاده کند تا کارشکنی هایی  که باعث ایجاد این شرایط شده است را به اطلاع مردم برساند.

 

خجسته در ادامه در پاسخ به این سوال که که آیا سوال از رئیس جمهور به این شکل که شائبه سیاسی در آن وجود دارد، وهن جایگاه مجلس محسوب نمی شود، اظهار کرد: مجلس چندین فراکسیون دارد و هر لایحه یا طرح یا سوالی در مجلس نهایتا ماهیت سیاسی پیدا می کند. اما در خصوص سوال از رئیس جمهور شاید بتوان گفت که جناحی بودن رساتر است.

 

میرزایی در پایان گفت: این افراد از لحاظ قانون این اختیار را دارند که سوال از رئیس جمهور را مطرح کنند و علی رغم همه فراز و نشیب ها پای این سوال ایستاده اند. ما نیز نباید به عقب نگاه کنیم بلکه باید نگاهمان برای استفاده از این فرصت به منظور بیان مشکلات باشد.

 

.

منبع : sarpoosh.com