نماینده ایلام تاکید کرد: اصرار بر سوال از رییس جمهور کار را به جایی رسانده که نمایندگان را قسم می دهند که پای امضایشان بایستند که البته این نشان م دهد که رفتار برخی از همکاران ما در مجلس به هیچ عنوان حرفه ای نبوده است.

جلال میرزایی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص اعلام وصول سوال از رییس جمهور و استیضاح وزیر کار در روز چهارشنبه هفته گذشته گفت:  هفت، هشت ماهی است که یک جریان در مجلس به بهانه موسسات مالی و اعتباری و بهانه های دیگر دنبال طرح سوال از رییس جمهور هستند و کار به جایی رسیده که نمایندگان را قسم می دهند که پای امضایشان بایستند که البته این نشان می دهد که رفتار برخی از همکاران ما در مجلس به هیچ عنوان حرفه ای نبوده و نه امضا کردن و نه پس گرفتن امضا و نه دوباره انصراف از پس گرفتن امضا به هیچ عنوان خوشایند مجلس نیست.

 

وی گفت: در ارتباط با نفس سوال از رییس جمهور به نظرم مشکل خاصی نیست. وقتی از لحاظ ماهوی به داستان نگاه می کنیم باید ببینیم رییس جمهور تا چه اندازه در به وجود آمدن وضعیت موجود مقصر است به همان نسبت هم باید از او برای رفع مشکلات توقع داشته باشیم.

 

نماینده ایلام افزود: به هرحال حالا که این سوال اعلام وصول شده، به نظر من باید رییس جمهور در صحن حضور پیدا کند و مسائل و مشکلاتی که کشور با آنها مواجه است را بیان کنند و در دل مسائل کلان و چالش های کلان مواردی که سوال شده با توجه به این مسائل و مشکلات در ذیل آنها توضیح داده شود. 

 

وی ادامه داد: به نظرم به مصلحت نیست که این مساله خیلی محل بحث و درگیری بین مجلس و دولت قرار بگیرد. یک جایی باید این موضوع جمع شود. یک سری از نمایندگان هستند که تفکر خاصی دارند و واقعیت مجلس هم وجود سه فراکسیون با تفکرات متفاوت درک شده است؛ یکی از فراکسیون ها که اکثریت هم نیست مصر هست که این سوال انجام شود. اینکه این موضوع به چالش تبدیل شود و رییس جمهور را متهم به قانون گریزی کنند، به صلاح نیست.

 

میرزایی افزود: جریان اصلاح طلب جریانی است که از دیرباز بر قانون گرایی تاکید کرده و یک عده با ظرفیتی که در پارلمان دارند مخالف رییس جمهور هستند که حق دارند از رییس جمهور سوال کنند و رییس جمهور هم حق دارد بیاید در صحن در مقابل این سوال ها از خودش دفاع کند و پاسخ دهد. 

 

میرزایی همچنین در رابطه با شائبه هایی که در خصوص استیضاح علی ربیعی وجود دارد، گفت: خود وزیر تعاون هم اعلام کرد که هنوز چندماهی از استیضاح پیشین نگذشته که مجددا برخی نمایندگان خواستار حضور ایشان در صحن شدند، اما همچنین استیضاح را حق نمایندگان دانسته اند.

 

وی افزود: معتقد هستم ایشان پاسخ های نمایندگان را بخوبی در روز استیضاح خواهد داد. 

این عضو فراکسیون امید در خصوص موضع فراکسیون متبوع خود در خصوص سوال از رییس جمهور و استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در خصوص استیضاح ها معمولا فراکسیون روز قبل یا صبح روز استیضاح مجمع عمومی برگزار می کند و پس از صحبت موافقان و مخالفان تصمیم می گیرد اما در خصوص اعلام موضع در خصوص بحث سوال از رییس جمهور تاکنون جلسه یا تبادل نظری در فراکسیون صورت نگرفته است. 

 

.

منبع : sarpoosh.com