آکاایران: عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس؛

دین تحریف شده عامل عقب ماندگی اقتصادی است

دین تحریف شده عامل عقب ماندگی اقتصادی است

 

اقتصاد کشورها اسیر تفکر متحجران است

 

هرگاه دینِ خرافی در جامعه ای حکمرانی داشته،رفاه اقتصادی و پیشرفت علمی- فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است

 

هنگامی که فضا آزاد باشد و حاکمان علم باور باشند، امور را به دانشمندان و متخصصان می سپارند

 

مبنا و اصل برای ایجاد پیشرفت در زندگی، تولید، اشتغال، تکنولوژی و تمام فعالیت های مربوط به درآمد و ثروت، تمسک به علم است

 

غیر از ابتنای سیاست به علم روز که ابزار آن عقل و تجربه است، پیشرفت حاصل نمی شود

 

نمی توان فاقد سرمایه و تجربه و خلاقیت و به دور از علم، به تولید موفق دست یافت

 

از زمانی که تفکرات غیرمبتنی بر واقع گرایی و غیر علمی حاکم شد، افول جوامع اسلامی از نظر علمی و فرهنگی نیز آغاز شد

 

«این تفکر جزمگرایانه شکست خورده است. ما ۴۰ سال نتوانستیم مدیریت کنیم؛ آیا برای آزمون پیشرفت، به۴۰ سال دیگر نیاز داریم؟» مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، علت عقب ماندگی اقتصاد ایران را این گونه تحلیل می کند.

 

عزتی معتقد است که تفکر متحجر جزم گرایانه، عامل اضمحلال بسیاری از ساختارهای سیاسی در سده های پیشین نیز شده است. به گفته این اقتصاددان، فروپاشی صفویان به همین دلیل بود. این استاد دانشگاه ضمن تبیین جایگاه علم در توسعه اقتصاد هشدار می دهد که برای نجات اقتصاد ایران باید به اصول واقعی دین رجوع کرد و از تحجر فاصله گرفت. عزتی تصریح کرد که جزم گرایی و تحجر در قرون وسطی حاکم بود که به جهت نادرست بودن و سوءتاثیر بر زندگی مردم و همچنین مغایرت با اصول علمی، نابود شد.

 

بررسیِ نسبت دین و رشد اقتصادی، تاثیر دین خرافی بر انحطاط اقتصادی کشورهای مسلمان، افول اقتصادی، تاثیر حاکم مستبدِ ترویج دهنده دین خرافی بر شاخص های اقتصاد و همچنین تاثیرات خرافات در مدیریت اقتصادی ایران از جمله مباحثی است که در این مصاحبه صریح تحلیل و بررسی شده است. متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 

می دانیم که از دین به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی یاد می شود. به عنوان مثال ائمه جمعه در ایران مدام از دین به عنوان ابزاری یاد می کنند که می توان با تمسک به آن به رشد و توسعه اقتصادی رسید. نظر شما در این باره چیست؟

 

مساله اساسی در این مورد به نوع نگاه و همچنین تعریف ما از دین باز می گردد. نگاه درست به دین در این مورد بسیار مهم تلقی می شود. درواقع تحلیل جایگاه دین در توسعه اقتصادی، به نوع نگاه به دین و تحلیل ماهیت آن وابسته است. بر اساس تعالیم دینی، خداوند انسان را خلق کرد و به او ابزار زندگی بخشید؛ اصلی ترین ابزار را نیز به آدمی بخشید تا بتواند دست به تحلیل بزند. با این دو قوه ای که خداوند به انسان بخشید،

 

آدمی برای برنامه ریزی و زندگی هدایت شد. این دو ابزار یعنی عقل و تجربه برای زندگی این دنیا کامل بود. خداوند دین را که معنای واقعی آن اطلاعاتی در باره خدا، پیامبر، زندگی پس از مرگ و برخی الزامات آن است نیز به انسان داد تا بتواند برای زندگی پس از مرگ نیز در کار خود جایگاهی قائل شود ولی پروردگار در قرآن گفته است که راه برنامه ریزی برای آخرت نیز استفاده از عقل و تجربه است و دانستنی های دینی را باید در این برنامه ریزی استفاده کرد. واقعیت دین در قرآن آمده است.

 

با توجه به واقعیت دین، آن بخش از قرآن نیز که داستان زندگی اقوام گذشته است، جزو دین نیست. رفتار مردمان گذشته به طور مشخص جزو دین نیست چراکه چارچوب دین مشخص است. اگر ما دین را این گونه نگاه کنیم، علم مبنای تصمیم گیری امور دنیا می شود. علم متعلق به عموم بشریت است. هر چه در دنیا پیشرفت علمی ایجاد شود، ما نیزباید از آن استفاده کنیم ولی اگر دین را صرفا سنت گذشتگان مانند سنت جامعه عربی در دوره آغاز اسلام و حاکمان پس از آن بدانیم و آن را ثابت و راه عمل همیشگی بدانیم، با واقعیت دین سازگار نیست. نگاه بسته به دین و فاصله گرفتن از علم، راه به جایی نمی برد. یکی از علت های عقب ماندگی در بیشتر دوران مختلف، همین نگاه بسته

 

به دین بوده که حاضر نبوده اند از علم برای پیشبرد اهداف و ایجاد توسعه در زندگی استفاده کنند. با بررسی تاریخ می بینیم که در ۲۰۰ سال ابتدایی اسلام، خبری از حضور دانشمندان بزرگ مسلمان در جهان اسلام و ایران نیست. اگر چنین دانشمندی نیز یافت می شد، او را به سمت یادگیری حدیث و روایت سوق می دادند، نه یادگیری علم روز. در آن دوران همه تلاش این بود که علم کنار گذاشته شود و به جای آن سنت عرب جایگزین شود.

 

این موجب شد که ما در آن دوران دانشمندی پرورش ندهیم. در دوران حکومت امویان و اوایل حکومت عباسی، این تلاش برای جایگزینی سنت عربی به جای علم وجود داشت و در بسیاری از تلاش ها سنت عربی به نام دین جا زده شد و تعبیر شد به جایگزینی دین به جای علم. در این دوره یک حدیث جعلی وجود داشت که حتما حاکم باید عرب باشد؛ پس حاکمان شهرهای ایران، عرب بودند. این اندیشه که علم را باید کنار بگذاریم و باید به سنت عربی تمسک جست، حرف اول را می زد.

 

در ۲۰۰سال ابتدایی اسلام، روال جاری به این صورت بود تا اینکه از حدود سال ۲۰۰ هجری مردم ایران علیه حاکمان عرب شهرها و مناطق ایران قیام کردند و حاکمان عرب را برانداختند و حاکمان ایرانی جایگزین آن ها شدند. حاکمان ایرانی به استفاده از علم در اداره امور جاری روی آوردند. طاهریان، غزنویان، صفاریان و آل بویه از جمله حکومت های ایرانی بودند که حاکمیت را دست گرفتند. این ها نگاه علم گرایانه را مد نظر قرار دادند. دین را در جایگاه خود حفظ کردند و علم روز را پایه اداره جامعه قرار دادند. در سده سوم، یعنی از سال ۲۰۰ هجری به بعد، دین واقعی در کنار علم، ملاکی برای حکمرانی شد و این موجب شکوفایی علمی و اجتماعی و اقتصادی دوره اسلامی شد. تاریخ نشان می دهد که همه این شکوفایی متعلق به دامنه جغرافیایی ایران است.

 

با توجه به صحبت هایی که شما داشتید، آیا می توان گفت که امروز علت توسعه نیافتگی ها و عقب ماندگی ها در حوزه علم اقتصاد و رفاه اجتماعی- اقتصادی به حاکمیت همین دین جعلی که به آن اشاره داشتید، باز می گردد؟

برای پاسخ به این سوال دوباره سراغ تاریخ برویم. بعد از کنار زدن دین جعلی و حاکم شدن دین واقعی و علم بر امور کشور، دانشمندان بزرگی ظهور کردند؛به عنوان نمونه رازی، فارابی، ابوریحان، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، خیام و همه دانشمندان بزرگ دیگر پرورش یافته همین دوره زمانی هستند که تفکر دین جعلی کنار رفت و تفکر دین واقعی جایگزین شد. یعنی زمانی که علم ارزش اجرایی و کاربردی یافت کرد و مبنای سیاست گذاری شد. در ادامه بعد از مدتی که صفویان حاکم شدند، پس از تثبیت این خاندان، علم باوری در آن خوب بود ولی در دهه های پایانی این دوره فراموشی علم به وجود آمد و مملکت و حکومت را به دست قضا و قدر سپردند و در نهایت این موضوع منجر به اضمحلال آن ها شد.

 

یعنی در اواخر حکومت صفویان، افرادی نفوذ کردند که بازهم دین را به سمت دین مبتنی بر جعل و خرافه گری بردند و از علم فاصله گرفتند. در این زمان اصل دین و تعالیم واقعی قرآنی فراموش شد و فقط به باورهایی تکیه شد که مبنای واقعی دین نبود. این نوع تعالیم نیز در دوران قاجار ادامه یافت و در نهایت به سمت اضمحلال علمی، اقتصادی و اجتماعی رفتیم. هر گاه دین از قرآن فاصله بگیرد و بخواهد علم روز را در اداره جامعه کنار بگذارد و یا جایگزین آن شود، روی به تحجر می آورد و اوضاع همین گونه می شود.

 

در مورد کشورهای اسلامی هم که پرسیدید، باید گفت که اوضاع در بیشتر کشورهای اسلامی بر همین روال بوده است که از تعالیم واقعی قرآن فاصله گرفتند و به تعالیم غیرواقعی متحجرانه روی آوردند. این گونه، آن دین واقعی که افرادی مانند سید جمال الدین اسد آبادی مبلغ آن بودند، کنار رفت و حذف شد و حتی مبلغان آن، به دار آویخته شدند. امروزه کشورهای اسلامی اسیر همین تفکر هستند که به لحاظ اقتصادی و رفاه اجتماعی و تکنولوژی عقب افتاده اند.

 

در قرون وسطی نیز افرادی حاکم بودند که با تمسک به آموزه هایی که دین مسیح می نامیدند، جامعه را اداره می کردند. از قضا در آن دوران هم شاهد عقب ماندگی و مشقت مردم در زندگی اجتماعی و رفاه اقتصادی بودیم. ارتباط تحجر دینی در قرون وسطی با رفاه اقتصادی – اجتماعی مردم در آن دوران را چگونه تفسیر می کنید؟ با وقوع رنسانس چه اتفاقی افتاد که اروپا در ابعاد مختلف، ازجمله اقتصاد و رفاه اجتماعی پیشرفت کرد؟

دقیقا همان اتفاقی که در قرون وسطی رخ داد، در سده نخست و دوم هجری با حکومت امویان در ایران رخ داد. همان طور که حکام قرون وسطی نگاه شان به دین، نگاهی همراه با خرافه و غیرعقلانی بود و جامعه را اداره می کردند، در ایران نیز چنین اتفاقی رخ داد. در جوامع اسلامی به ویژه در دو سده نخست، دانشمندان زیادی را می بینیم که کشته شدند؛ آن هم به بهانه اینکه از عقل و علم روز در مقابل سنت ها استفاده می کردند. همین اتفاق در قرون وسطی نیز رخ داد. در این دو مقطع در اروپا و جوامع اسلامی، دانشمندکشی رخ داد. بعد از اینکه این فضا حذف شد و دانشمندان توانستند سخن بگویند، پیشرفت علمی ایجاد شد.

 

علت اینکه در قرون وسطی در اروپا و در دوره اموی ها و دو سده نخست هجری در ایران پیشرفت علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رخ نداد، این بود که ساختارهای سیاسی مانع پیشرفت علمی و کاربرد علم می شدند. وقتی حکومت با دین خرافی اداره شود، جزم گرایی رواج پیدا می کند. به همین علت حاکمان، مبازره با خرافه گری و جزم گرایی را مبارزه با اصل و اساس موقعیت خود تلقی می کنند و خود را در خطر می بینند و آن را مخالفت با دین بیان می کنند. در اینجا صاحبان فکر، اندیشه و علم روز تخطئه و کنار گذاشته می شوند. در این شرایط جامعه پیشرفت نخواهد کرد. وقتی که جامعه پیشرفت نکند، اقتصاد و سیاست و علم و فرهنگ و تکنولوژی آن عقب می ماند ولی هنگامی که فضا آزاد باشد، حاکمان علم باور و جزم گرایی نداشته باشند، امور را به دانشمندان و متخصصان می سپارند. در این فضا جامعه پیشرفت خواهد کرد و علم و اقتصاد شکوفا خواهد شد و رفاه اقتصادی تحقق خواهد یافت. دینی که مبتنی بر آیات الهی و کتاب آسمانی نباشد، تحمل کننده علم نیست و اداره جامعه را در مسیری غیر آن قرار می دهد.

 

بنابراین با توجه به سخنان شما می توان گفت زمانی که در کشورها، دین خرافی حکمرانی کرده، منجر به عقب ماندگی و افول در رفاه اقتصاد مردمان آن سرزمین شده است.

 

بله هر گاه خرافه در یک جامعه حکمرانی داشته، رفاه اقتصادی و پیشرفت علمی– فرهنگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و آن سرزمین را با مشکلاتی مواجه کرده است. اگر حاکم به ظاهر معتقد به دین باشد ولی علم را در اداره کشور مبنا قرار ندهد، همین گونه خواهد شد. اگر دین و علم همراه شوند، دین محفوظ خواهد ماند و جامعه نیز پیشرفت خواهد کرد ولی اگر خرافات را جایگزین کردیم و دین واقعی را کنار گذاشتیم و رسوم گذشته دین را مبنای اداره جامعه قرار دادیم، علم تخطئه می شود. این به معنای ممانعت از پیشرفت جامعه است. این مساله در زمان امویان تبلیغ و ترویج می شد. همین موضوع نیز در برخی از کشورهای اسلامی حاکم است.

 

اجازه بفرمایید که در مورد ایران هم صحبت کنیم. به هر حال دین در ایران جایگاه ویژه ای داشته و دارد. در ایران وقتی از رشد و توسعه اقتصادی صحبت می شود، تاکید بر توسعه اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلام است. به کرات شنیده ایم که عده ای می گویند منظور از توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی غربی نیست. در چنین مبحثی توسعه اقتصادی اسلامی مطرح می شود و در مقابل توسعه اقتصادی غربی ایراد می شود. به نظر شما توسعه اقتصادی غربی غیر از توسعه اقتصادی اسلامی است؟ علت این تفاوت نگاه به یک لفظ واحد تحت عنوان «توسعه اقتصادی» چیست؟

مبنا و اصل برای ایجاد پیشرفت در زندگی، تولید، اشتغال، تکنولوژی و تمام فعالیت های مربوط به درآمد و ثروت، تمسک به علم است. اینکه جامعه غربی پس از رنسانس، پیشرفت علمی و اقتصادی یافت کرد، علت این بود که از علم استفاده شد. علت این نبود که دین را کنار گذاشت.

 

چون آن دینی که برای آن ها ارائه شده بود با علم در تقابل بود؛ ترجیح دادند که از علم استفاده کنند و در آن فرهنگ که دین با علم مقابله می کرد، خود به خود آن دین کنار رفت. آیات قرآن بر این مساله تاکید دارند که دنیای خودتان را پیشرفت دهید و مراقب آخرت هم باشید. قرار نیست که مدام در فقر و بدبختی زندگی کنیم که شاید در زندگی پس از مرگ، بهبودی داشته باشیم. تولید علمی سالم با آخرت سالم هماهنگ است و هیچ مغایرتی با هم ندارند. آنچه برخی جوامع ندارند، این است که علم را کنار می گذارند و می خواهند که دین خرافی را در سیاست گذاری جایگزین علم روز کنند.

 

حتی برخی از آن هایی که «دین درست» را باور دارند، ممکن است تصور نادرست دیگری دارا باشند؛ به این معنا که دین خواهان جایگزینی با علم است. دین، جایگزین علم نمی شود؛ دین در کنار عقل و تجربه در پی یک نوع پایداری در دنیا و آخرت است. جامعه فاقد کاربرد علم در همه امور خود، قدرت ماندگاری ندارد و به عقب باز می گردد. شما کشوری مانند مالزی را نگاه کنید؛ چرا نسبت به کشورهای دیگر اسلامی به لحاظ اقتصادی و تکنولوژی وضعیت بهتری دارد؟ به این علت که در این کشور دین و علم را در جایگاه خود تعریف کردند؛ نه دین را کنار زدند و نه علم را. دین را در جایگاه خود قرار دادند و علم را مبنای سیاست گذاری اداره جامعه و پیشرفت خود گذاشتند.

 

از مالزی صحبت کردید. علت عقب ماندگی ایران نسبت به مالزی در اقتصاد و تکنولوژی را در چه می دانید؟ عملکرد ما نسبت به مالزی چگونه بوده که نسبت به این کشور مسلمان، به لحاظ اقتصادی فاصله چشمگیری داریم؟

درواقع یک مبنای مساله به نوع نگاه حاکمان ایران باز می گردد. تصمیمات درست در ایران از سوی حاکمان مورد مخالفت قرار می گرفت. در اواخر دوره صفوی و بعدها در دوره قاجار، به شدت تعصبات نادرست دینی جای تصمیمات حکومتی را گرفت. حاکمان می گفتند که اگر خدا بخواهد «می شود» و اگر خدا نخواهد «نمی شود». در این نگاه به علم، کار و عمل با برنامه هیچ مبنا و جایگاهی ندارد. بر اساس سنت الهی، پیمودن راه غلط یعنی کنار گذاشتن علم و جایگزینی آن با امور نادرست، نتیجه غلط را به بار می آورد و نباید منتظر نتیجه درست باشیم. خداوند چنین چیزی را در طبیعت قرار نداده که نتیجه هر عملی حتی غلط، به صورت یک نتیجه درست تبلور یابد. خداوند به انسان عقل و تجربه داد تا زندگی خود را بر پایه آن بنا و پیشرفت کند. غیر از ابتنای سیاست به علم روز که ابزار آن عقل و تجربه است، پیشرفت حاصل نمی شود.

 

یکی از علت های عقب ماندگی ما همین است. ما هر عملی را انجام می دهیم و در نهایت از خدا انتظار داریم که نتیجه آن را مثبت کند. تولیدکننده موفق کسی است که سرمایه داشته باشد و به اصول تولید و بازار و فروش آشنایی داشته باشد. نمی توان فاقد سرمایه و فاقد تجربه و فاقد خلاقیت و به دور از علم، به تولید موفق دست یافت و در نهایت بگوییم که خدا نخواست! خداوند به هیچ وجه از کسی که از علم استفاده نکرده، حمایت نکرده است. پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص) به صورت واقع گرایانه توانستند موفق شوند. از زمانی که تفکرات غیرمبتنی بر واقع گرایی و غیر علمی حاکم شد، افول جوامع اسلامی از نظر علمی و فرهنگی نیز آغاز شد.

 

زمانی که یک سیاست تنش زا در کشور دنبال شود و در پی آن خواهان توسعه شویم، مشخصا چنین امری مقدور نخواهد بود. توسعه مبتنی بر سیاست های عالمانه و علمی است. اگر سیاست های مان را بر اساس علم پایه ریزی نکنیم، به طور مشخص توسعه نخواهیم یافت. در غرب پیشرفت تکنولوژی و علم و قانون گرایی حاکم است. این مباحث هیچ کدام با دین مغایرت ندارد. البته اگر درجایی از این کشورها لاابالی گری هم هست، این ها جزو پیشرفت های علمی این کشورها محسوب نمی شود. این ها در دامنه ذات بشر است که هر جا امکان یابد، ایجاد می شود. اگر می بینیم کشورهای غربی در فرهنگ، معنویت، قانون گرایی، رفع فقر و تامین اجتماعی موفق هستند، به این دلیل است که از علم استفاده کرده اند.

 

تمام توصیه دین به همین امور است و خواهان این است که از علم برای دستیابی به این هدف ها استفاده کنیم. آنچه از تمام پیشرفت های غربی ممکن است مغایر با دین باشد، بخش کوچکی از رفتارهای فردی را شامل می شود. رفتارهای حکومتی آن ها کاملا در چارچوب قوانین و مقررات خودشان است و مخالف با مصالح کشورشان نیست و اگر هم رفتاری مغایر با مصلحت کشورشان باشد بلافاصله حذف می شود.

 

ممکن است بگویند آمریکا از اسراییل حمایت می کند... و بپرسند که این را چگونه توجیه می کنید؟ بله این واقعیت است. این بخشی از دین، عقاید و مهم تر اینکه بخشی از سیاست های اقتصادی مبتنی بر نفع آن هاست.

 

درست همان طور که ما فکر می کنیم از مردم لبنان باید حمایت کنیم؛ آمریکا نیز چنین تفکری دارد؛ چرا که هم سنخ با دین شان و همچنین هدف های اقتصادی شان است. البته آمریکا اول امکاناتش را برای کشور خود فراهم کرد و پیشرفت اقتصادی و نظامی داشت و در ادامه از اسراییل حمایت کرد ولی ما ممکن است با برنامه ریزی نادرست خودمان را به بهانه حمایت از یک کشور دیگر، دچار مشکل کنیم. ما تا ابزار لازم را نداشته باشیم، اگر از دیگران حمایت کنیم، موفق نخواهیم شد و ممکن است خودمان نیز آسیب ببینیم. برای رسیدن به هر هدفی، باید نخست ابزار آن را فراهم کنیم، سپس عمل کنیم تا موفق بشویم.

 

در صحبت های تان اشاره به تفکر جزمگرایی داشتید که در ایران هم وجود دارد. در ۴۰ سال اخیر، روال رشد اقتصادی ایران با همین تفکر جزم گرایی همراه بوده است. از سوی دیگر بر اساس آمار موجود در نهادهای حکومتی و دولتی، روال رشد اقتصادی ایران، یک روال نزولی بوده تا صعودی. آیا می توان گفت که این دیدگاه جزم گرایانه که مدیریت اقتصادی کشور را در ۴۰ سال اخیر به دست داشته، شکست خورده یا خیر؟ نظر شما چیست؟

اگر بخواهیم واقع گرایانه به این موضوع نگاه کنیم باید گفت که این تفکر جزم گرایانه شکست خورده است. ما ۴۰ سال نتوانستیم مدیریت کنیم؛ آیا برای آزمون پیشرفت به۴۰ سال دیگر نیاز داریم؟ چیزی که با ۴۰ سال تجربه نتوانستیم کسب کنیم، بعید است با ۴۰ سال دیگر هم بتوانیم. مبنای توسعه کشور نمی تواند اندیشه های فردی باشد.

 

اندیشه های فردی هیچ گاه نمی تواند منجر به پیشرفت شود؛ مگر اینکه به معنای تمام، در خدمت علم باشد. ما معتقدم که به توسعه نیاز داریم و برای این توسعه نیز باید از علم استفاده کنیم ولی برخی توسعه نمی خواهند و عده ای نیز می گویند که به توسعه نیاز داریم و باید بجنگیم و توسعه پیدا کنیم. این امکان پذیر نیست. علم می گوید فقط در شرایط ثبات و امنیت رشد سریع پایدار امکان پذیر است.

 

در شرایطی که ما تحت فشار اقتصادی باشیم، رشد اقتصادی خوبی نخواهیم داشت. توسعه یافتن جامعه نیازمند تقاضای موثر حکومت است. حکومت باید به صورت موثری متقاضی توسعه باشد. تقاضای موثر یعنی اینکه امکانات آن را فراهم کند؛در غیر این صورت توسعه خوبی در کار نخواهد بود. آنچه در ایران رخ می دهد، این است که جزم گرایی به ما ضربه می زند و این گونه مانع از توسعه می شود. برخی که درصدشان در جامعه اندک است، ممکن است بگویند اصلا توسعه نمی خواهیم. البته این ها علنا نمی توانند این گونه سخن بگویند که «توسعه نمی خواهیم». به دروغ شعار توسعه می دهند تا از سوی جامعه طرد نشوند. کسی که بگوید توسعه می خواهیم و شرایطش را فراهم نکند، درواقع یا جاهل است یا به مردم دروغ می گوید یا چیز دیگری در کار است.

 

ما پیش از انقلاب با مشکلات اساسی مواجه بودیم ولی رشد اقتصادی ۱۴ درصدی داشتیم. طی ۱۵سال قبل از انقلاب به طور متوسط رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد داشته ایم. همه دنیا می خواستند که از ما الگو بگیرند تا توسعه پیدا کنند. در آن موقع در مقاطعی از علم استفاده کردیم. البته بعد از انقلاب هم در مقطعی (از سال ۷۶ تا حدود ۸۴ ) تلاش سیاست گذاران برای توسعه علمی صورت گرفت و دولت به آن سمت و سو رفت اما همه حکومت که دست دولت نبود. روند رشد اقتصادی در آن سال ها اندکی بهتر بود. بعد از آن سیاست های غیر علمی جایگزین شد، اثرات آن سیاست های علمی حدودا سه سال باقی ماند و کم کم شاهد غلبه اثر سیاست های غیر علمی بودیم که منجر به نزول رشد اقتصادی کشور شدیم.

 

یعنی زمانی که تکنوکرات ها کار دست شان بود، اوضاع رشد اقتصادی مناسبی داشتیم و وقتی جزم گرایان حضور یافتند قضیه برعکس شد و افول کردیم.

 

همین گونه است. فعالیت های اقتصادی با چند سال تاخیر اثر می گذارند و تلاش امروز ممکن است سه تا پنج سال بعد اثرگذاری اش نمایان شود. از سال ۱۳۸۵ به بعد که سرمایه گذاری، به علت سیاست های نادرست افت کرد، افول شدت گرفت تا اینکه رشد منفی ۶ درصد به جامعه تحمیل شد. این نتیجه در ۹۰ سال اخیر ایران به جز در جنگ و سال وقوع انقلاب رخ نداده بود.

 

این رقم رشد اقتصادی منفی فقط در سال ۱۳۵۷و آغازجنگ تحمیلی عراق و همچنین جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست! بنابراین سال ۹۲ را می توان با زمانی مقایسه کرد که در ایران جنگ رخ داده است؛ یعنی سیاست های جزم گرایانه غیر علمی در اقتصاد به مخربی جنگ بوده است.

 

سید مسعود آریادوست

 

ghano​ondaily.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com