مجید تخت روانچی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری ایران می گوید در شرایط فعلی مذاکره با آمریکا «بی فایده» و «غیر منطقی» است. اودر ادامه با اشاره به مذاکره احتمالی گفت: «من فکر نمی کنم در آینده نزدیک چنین اتفاقی بیفتد چرا که شرایطش مهیا نیست. برای اینکه شخصیت آقای ترامپ بازاری است و تصور می کند می تواند با حمله کردن و تحت فشار گذاشتن طرف مقابل، ما را به انجام مذاکره متمایل سازد؛ این روش شاید برای دیگر کشورها جوابگو باشد اما در مقابل ایران پاسخگو نیست. این شرایط عادی نیست که ما بخواهیم وارد مذاکره شویم».

 

دراین میان یک مقام ارشد سازمان ملل از احتمال دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.تمام این صحبت ها حدس و گمان در خصوص مذاکره احتمالی ایران وآمریکاست. باید منتظر ماندودید هر دو طرف چه تصمیمی در این باره می گیرند. برای بررسی بیشتر موضوع مذاکره ایران و آمریکا با علیرضا شیخ عطار،سفیر پیشین ایران در آلمان ،گفت و گویی داشته ایم که در ادامه از نظر می گذرد:

 

ترامپ با راهبرد مذاکره با ایران چه اهدافی را دنبال می کند؟

راهبرد به معنای تفکر پایه ای است که براساس آن برنامه های اجرایی شکل می گیرد؛پس نمی توان باقاطعیت پیشنهاد مذاکره با ایران را راهبرد ترامپ دانست.به اعتقاد بنده ترامپ این کار را درشکل نمایش انجام می دهد. به این معنا که بنا بر اطلاعاتی از سوی گروه اپوزیسیون تروریست اعم از منافقان،سلطنت طلب ها وبه خصوص افرادی که با اسراییل و عربستان ارتباط دارند، براین باور رسیده است که وضعیت داخلی ایران ثبات ندارد. با این باوربه طرح موضوعاتی که به این بی ثباتی دامن بزند و او را در انجام توطئه وهدف نهایی او که تغییر نظام جمهوری اسلامی است(تاکید آن ها بر راحت شدن از این نظام که پایه های فکری سکولاریسم را برهم زده است) کمک کند،ادامه می دهد.ازجمله اگر چهره صلح طلب ومسالمت جو از خود نشان دهد، در کشور عده ای این اقدام را مستمسک قرار می دهند و ساده لوحانه می پذیرند که اکنون ما در تحریم های سخت قرار داریم پس چرا نباید مذاکره کنیم.

 

همین مساله در کشور دوقطبی ایجاد می کند و می تواند منجر به آشوب و به هم خوردگی اجتماعی بیشتری شود.این اقدام ترامپ راهبردی نیست بلکه یک نوع تاکتیک از جنس تبلیغی است.یادمان باشد شخصیت ترامپ از چه نوع است،برای شناخت او نیاز به اطلاعات سری در این زمینه نیست.برای نمونه در برخی کتاب های ترامپ (اوفردی تجاری است ودر رابطه با کلیدهای موفقیت در تجارت کتاب نوشت) جمله ای را می توان یافت که می گوید:رقیب خود را قانع یا گیج کن!

 

او می داند که نمی تواند ایرانی ها ومقامات ایرانی که برپایه انقلاب، نظامی را شکل دادند وادار به سازش(قانع) کند.پس با طرح موضوعاتی ایجاد اختلاف می کند تا با این اقدام به بی ثباتی در جامعه که به گمانش به سمت فروپاشی خواهد رفت دامن بزند.

 

ایران در مقابل این پیشنهاد از سمت ترامپ باید چه واکنشی نشان دهد؟

مردم باید بدانند که مذاکره فقط یک کلمه شعاری نیست؛مذاکره اصول و آدابی دارد ازجمله اینکه اهداف مذاکره و نیات مذاکره کنندگان باید مشخص باشد.اگرمیان دو طرف مذاکره کننده هیچ نوع اشتراک منافع یافکری وجود نداشته باشد،مذاکره معنا ندارد.

 

به عنوان قدم اول پیداکردن این اشتراکات، مذاکره نیست بلکه جست وجو وتماس های مسیر یا غیر رسمی است.درحالتی که یک طرف تمام اهرم های فشار را مانند شمشیر دردست دارد و به طرف مقابل خود پیشنهاد مذاکره می دهد ،هیچ فرد عاقل و منطقی پیشنهاد مذاکره را به عنوان اولین گام تعامل باور نمی کند.

 

فاطمه خسروی

 

g​hanoondaily.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com