وزیر کار در توییتی نوشت: حیثیت همه ما در مبارزه با فساد، حفاظت اجتماعی از مردم و کاهش مشکلات آنها است.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در توییتی نوشت: امروز مورد هجمه چنگیزی قدرت های خارجی و مشکلات قرار گرفته ایم. اعتماد و گفتمان ما با مردم مورد حمله قرار گرفته است. تدبیر، همت و همدلی همگانی مورد نیاز است. حیثیت همه ما در مبارزه با فساد، حفاظت اجتماعی از مردم و کاهش مشکلات آنها است.

 

اخبار سیاسی

 

 

.

منبع : sarpoosh.com