ریاض درادامه تقابل‎جویی با اتاوا، دستور خروج همه بیماران سعودی را صادر کرد که در بیمارستان‎های کانادا بستری هستند.

به گزارش مهر، خبرگزاری واس امروز چهارشنبه به نقل از «فهاد ابن ابراهیم آل تمیمی» وابسته پزشکی عربستان در آمریکا و کانادا، از تصمیم ریاض برای توقف کلیه برنامه های درمانی با کانادا خبر داد.

 

به این ترتیب، هماهنگی های لازم برای انتقال همه بیماران سعودی که در بیمارستان های کانادا بستری هستند به سایر کشورها صورت می گیرد.

 

گفتنی است عربستان سعودی از موضع حقوق بشری کانادا به خشم آمده و سفیر این کشور را اخراج کرد. کلیه روابط تجاری، تبادلات فرهنگی و پروازهای میان ۲ کشور نیز لغو شده است.

 

به گزارش مهر، متحدین خاورمیانه ای عربستان از اقدام این کشور دفاع کرده اند حال آنکه متحدین غربی نظیر آمریکا و انگلیس با اتخاد موضع نسبتاً خنثی، ۲ کشور را به خویشتنداری و حل مناقشه از راه های دیپلماتیک فراخوانده اند.

 

.

منبع : sarpoosh.com