وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیام توئیتری ترامپ درباره تحریم ایران برای تحقق صلح جهانی، تصریح می کند که این اولین باری نیست که یک جنگ طلب ادعا می کند که برای «صلح جهانی» جنگ راه می اندازد.

به گزارش تسنیم، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با تشبیه لفاظی های ترامپ به خشم بچه گانه و فریادهای توئیتری، تصریح کرد که جهان از دست یکجانبه گرایی آمریکا خسته و درمانده شده است.

ظریف تأکید کرد که جهان از اوامر توئیتری ترامپ پیروی نمی کند. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به پیام توئیتری ترامپ درباره تحریم ایران برای تحقق صلح جهانی، تصریح کرد که این اولین باری نیست که یک جنگ طلب ادعا می کند که برای «صلح جهانی» جنگ راه می اندازد.

 

ظریف در پیام های توئیتری خود آورده است:

    خشم بچه گانه و [فریادهای توئیتری] این واقعیت را تغییر نمی دهد که جهان از یکجانبه گرایی ایالات متحده خسته و درمانده است. توقف تجارت [با] ایالات متحده و از بین بردن ۱۰۰ هزار شغل در ایالات متحده مشکلی برای ما ایجاد نمی کند، اما جهان از اوامر تحریک کننده توئیت شده پیروی نمی کند. تنها از اتحادیه اروپا، روسیه، چین و ده ها شریک تجاری ما دیگر سئوال کنید.

 

    به یاد آورید: روابط بین الملل مسابقه زیبایی نیست، با کلیشه های خسته کننده درباره تمایل به صلح جهانی. و این اولین باری نیست که یک جنگ طلب ادعا می کند که برای «صلح جهانی» جنگ راه می اندازد. 

سیاست خارجی

 

.

منبع : sarpoosh.com