سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت که این هیات در اولین جلسه ادعاهای آقای ربیعی درباره درخواست یک فرد از او برای گرفتن پول و همچنین ادعاهای سایر نمایندگان را بررسی کرده و به اطلاع مردم می رساند.

محمد جواد جمالی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه امروز در جریان بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی از موافقان و مخالفان استیضاح صحبت هایی علیه یکدیگر مطرح کردند که فضای نامناسبی را به وجود آورد. بحث هایی که بیشتر شخصی و حتی خانوادگی بود. این موضوع باعث شد که آقای لاریجانی اعلام کند که هیات نظارت در اسرع وقت به بررسی این ادعاها بپردازد.

 

وی افزود: بر این اساس ما در اولین جلسه ادعاهای مطرح شده را بررسی می کنیم. از همه نمایندگان اعم از موافقان و مخالفان استیضاح درخواست می کنیم که اگر صحبت های ناروا و یا اتهاماتی به آنها زده شده است، به هیات نظارت شکایت کنند، هیات نظارت آمادگی دارد به این موضوعات رسیدگی نماید.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: با توجه به اینکه هیات رییسه مجلس این ماموریت را به هیات نظارت داده است اگر هم شکایتی وجود نداشته باشد ما حتما این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

 

جمالی همچنین گفت: ما از آقای ربیعی می خواهیم که اگر اسنادی درباره درخواست پول از ایشان و یا مطالبات دیگر شده است را به ما ارائه دهند. می خواهیم که ایشان شفاف سازی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. قطعا ما این موارد را در هیات نظارت پیگیری خواهیم کرد.

 

وی افزود: ما از آقای ربیعی می خواهیم اگر کسی درخواست رانت، رشوه یا پول کرده آن را به ما اعلام کند. اگر درخواستی مطرح شده که در شأن نمایندگی نبوده به ما بگوید تا ما بررسی کنیم، این درخواست همه نمایندگان است.

 

جمالی تاکید کرد: اگر حتی آقای ربیعی بررسی این موارد را از هیات نظارت نخواهد باز هم هیات نظارت ورود کرده و از آقای ربیعی خواستار ارائه اسناد خواهد شد.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان درباره زمان برگزاری جلسه، گفت: با توجه به اینکه هفته آینده مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه تعطیل است باید تصمیم بگیریم که این موضوع در جلسه فوق العاده بررسی می شود یا اینکه در اولین سه شنبه بعد از شروع کار مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

امروز در جریان استیضاح علی ربیعی، تعدادی از نمایندگان ادعاهایی را نسبت به یکدیگر مطرح کردند. حسن ختام این ادعاها به صحبت های ربیعی ختم شد که فردی از او درخواست پول کرده است. این ادعاها باعث شد که رییس مجلس بعد از اعلام مجلس مبنی بر عدم رای اعتماد مجدد به وزیر تعاون تاکید کند که نام بردن از افراد پشت تریبون درست نیست. نمایندگان و دولت در مورد ادعاهایشان اسامی را به هیات نظارت بدهند تا در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و نتایج را به اطلاع عموم برسانند.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com