دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: نقش مشکوک آمریکا را که به دنبال از بین بردن مسئله آوارگان از طریق هدف قرار دادن اردوگاه ها است، محکوم می کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، دفتر سیاسی جنبش حماس در پایان نشست های خود در غزه اعلام کرد که تلاش ها برای تحقق آشتی و برداشتن محاصره را مورد بررسی قرار داده است.

 

دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: هیچ بهای سیاسی برای برداشتن محاصره پرداخت نمی شود و ما از حق خود برای داشتن سلاح و مقاومت و وحدت کرانه باختری و غزه کوتاه نمی آییم.

حماس اعلام کرد که هیاتی از این جنبش که به قاهره رفته است، دیدگاه حماس برای آشتی واقعی و وحدت و شراکت را مطرح می کند.

 

دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: ما خواهان برنامه های ملی بر اساس توافق قاهره در سال ۲۰۱۱ و نتایج کنفرانس بیروت در سال ۲۰۱۷ هستیم.

 

دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: ما خواهان بازسازی سازمان آزادیبخش بر اساس اصول ملی و تشکیل دولت وحدت و مقدمه چینی برای برگزاری انتخابات هستیم. ما به حق بازگشت آوارگان و پرداخت غرامت به آنها به دلیل رنج هایشان و دور کردن آنها از سرزمین خود، پایبند هستیم و اجازه اجرای هیچ توطئه ای که مساله آنها را هدف قرار دهد، نخواهیم داد.

 

دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: ما نقش مشکوک آمریکا را که به دنبال از بین بردن مسئله آوارگان از طریق هدف قرار دادن اردوگاه ها است، محکوم می کنیم.

 

دفتر سیاسی حماس ادامه داد: ما آماده مذاکرات غیرمستقیم برای دستیابی به یک قرارداد شرافت مندانه جهت تبادل اسرا هستیم.

 

حماس همچنین قانون تبعیض آمیز "کشور یهود" و هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com