سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری روز چهارشنبه تأکید کرد شرکت های اروپایی آزادند درباره حضور یا عدم حضور در ایران تصمیم بگیرند.

به گزارش فارس، سخنگوی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه گفت شرکت ها آزادند درباره ادامه فعالیتشان در ایران در بحبوحه تحریم های آمریکا تصمیم بگیرند.

 

«مینا آندریوا»، سخنگوی این کمیسیون همچنین تصریح کرد که اتحادیه اروپا، قوانین مسدودساز تحریمی را به منظور حمایت از شرکت های این اتحادیه در برابر آثار فرا سرزمینی تحریم های آمریکا فعال کرده است.

 

قوانین مسدودساز شرکت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می کند ظرف ۳۰ روز پس از آنکه به واسطه آثار فراسرزمینی تحریم های اتحادیه اروپا متحمل خسارت شدند، شورای اروپا را در جریان قرار دهند. شرکت های اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی تحریم های مشمول قوانین مسدودساز، منع شده اند. علاوه بر این، این قوانین احکام دادگاه های خارجی که بر اساس آثار فراسرزمینی تحریم های آمریکا وضع شده باشند را در اتحادیه اروپا بی اثر می کند. 

 

به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری گفت: «طبق قوانین مسدوساز، فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا آزادند کسب و کارهای خودشان را همان طور که مناسب می بینند و مطابق با قوانین این اتحادیه و قوانین ملی پیش ببرند.»

 

وی اضافه کرد: «این به معنی آن است که آنها آزادند انتخاب کنند درباره شروع، ادامه یا توقف کارشان در ایران و درباره ورود به بخش اقتصادی این کشور بر اساس ارزیابی خودشان از وضعیت اقتصادی آنجا تصمیم بگیرند.»

 

سخنگوی کمیسیون اروپا تصریح کرد: «هدف قوانین مسدودساز دقیقا تضمین این است که این نوع تصمیم گیری های تجاری آزاد باقی می مانند.»

 

 

.

منبع : sarpoosh.com