شورای نگهبان دقایقی قبل، اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد.

به گزارش انتخاب، در مصوبه شورا این قانون با رعایت سیاستهای کلی حمایت از ایثارگران، تایید شده است.

 

با تایید شورای نگهبان بسیاری از استانداران، معاونین وزرا، سفرا و شهرداران بازنشسته تلقی شده و باید کناره گیری کنند.

 

کدخدایی: هنوز نظرمان را اعلام نکردیم

عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه در کانال سروش خود تاکید کرد که شورای نگهبان هنوز در این مورد نظرش را اعلام نکرده است.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com