بدهی عمومی عربستان در سایه مدیریت محمد بن سلمان رکورد زد.

به گزارش اعتمادآنلاین، وزارت دارایی عربستان خبر داد بدهی عمومی کشور عربستان با ثبت رشد ۲۱/۱ درصدی در نیمه اول سال ۲۰۱۸ از مرز ۱۴۳/۲میلیارد دلار عبور کرده است.

 

بر اساس گزارش های مالی وزارت دارایی عربستان که به تازگی منتشر شده، بدهی عمومی سرسید شده علیه عربستان تا پایان سال ۲۰۱۷ در حال حاضر ۱۱۸/۲ میلیارد دلار است.

 

این رقم بدهی در حالی است که در پایان نیمه اول سال ۲۰۱۸ میزان بدهی های داخلی کشور از مرز ۷۷/۲ میلیارد دلار گذشته است که ۵۳/۹درصد از کل بدهی ها را به خود اختصاص می دهد.

 

وزارت دارایی عربستان علت اصلی این امر را کاهش قیمت نفت به عنوان منبع اصلی درآمد نسبت به سطح آن در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده است.

 

 کاهش قیمت نفت باعث شده تا عربستان برای چهارمین سال پیاپی شاهد کسری بودجه باشد، این کسر بودجه در سال ۲۰۱۴ به ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود که به ترتیب در سال های ۲۰۱۵ به ۹۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ به ۷۹ میلیارد و در سال ۲۰۱۷ هم به رقم ۶۱/۳ میلیارد دلار رسید.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com