روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی پرتو سخن و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید. 

هفته نامه پرتو سخن

اطلاعات کلی هفته نامه پرتو سخن

صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 

قالب: هفتگی

زبان: فارسی

هفته نامه پرتو سخن در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت دارد و به صورت هفتگی در سراسر کشور توزیع می شود.  

گردآوری: آکانیوز