روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد. روزنامه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی می پردازد. در ادامه آکاایران به معرفی هفته نامه تماشاگران امروز و شرح اطلاعات کلی آن می پردازد، با ما همراه باشید.

هفته نامه تماشگران امروز

اطلاعات کلی هفته نامه تماشاگران امروز

صاحب امتیاز: سیامک رحمانی

مدیر مسئول: ناصر رحمانی

سردبیر: هیوا یوسفی

قالب: روزانه

زبان: فارسی

صفحه اول هفته نامه تماشاگران امروز امروز:

%*#*%tamashagaran%*#*%
صفحه نخست هفته نامه تماشاگران امروز امروز

تماشاگران امروز، یک هفته نامه ی هنری، اجتماعی و ورزشی است که به صورت هفتگی چاپ و توزیع می شود.

گردآوری: آکانیوز