آکاایران: ورزشت کاران| ورزشگاه تموم کردیم، فقط دونات داریم

ستون طنز روزانه میلاد سازمند در روزنامه خبرورزشی