آکاایران: این روزها مردم شهر لاهیجان در استان گیلان بیش از گذشته نسبت به خاموشی متعدد برق های خود ابراز نگرانی دارند.


به گزارش شریان نیوز،این روزها مردم شهر لاهیجان در استان گیلان بیش از گذشته نسبت به خاموشی متعدد برق‌های خود ابراز نگرانی دارند. در این میان خدمات شهری لاهیجان با نقاشی و رنگ آمیزی ‌ جالب پست‌های برق نسبت به ایجاد تنوع و دوری از یکنواختی آن اقدام کرده است که در نوع خود قابل توجه است.

به گزارش آکاایران: هرچند ظاهرسازی اقدامی در جهت رفع مشکلات فنی برق نخواهد کرد اما این اقدام در جهت تغییر شکل شهری و ایجاد زیبایی برای مردم موثر خواهد بود.

برق»

«پست های

روی

بر

نقاشی


	  نقاشی بر روی «پست های برق»

برق»

«پست های

روی

بر

نقاشی

.

منبع : shariyan.com