آکاایران: تیپ زمستانی لیندا کیانی

این بازیگر ۳۶ ساله متنی عاشقانه نیز به همراه عکس هایش منتشر کرده است.

آکاایران: عکس از تیپ زمستانی لیندا کیانی بازیگر کشورمان

عکس از تیپ زمستانی لیندا کیانی بازیگر کشورمان -آکاعکس از تیپ زمستانی لیندا کیانی بازیگر کشورمان -آکا

من عاشقانه دوستش دارم

و او عاقلانه طردم میکند

منطق او حتى از حماقت من هم احمقانه تر است

منبع :