چاپ

یک موسسه انتشاراتی در کویت نسبت به چاپ این اثر ماندگار جهانی به شکل بسیار نفیس و زیبا و انتشار آن در سطح جهان عرب اقدام کرده است.
این اثر توسط ابوالفتح بن علی البنداری در قرن هفتم هجری به زبان عربی برگردانده شده و دکتر عبدالوهاب عزام از اساتید ایران شناس مصر به تصحیح ، تکمیل و مطابقت آن پرداخت.


استاد جمال الفیطانی از ادبای سرشناس معاصر عرب در مقدمه شاهنامه می نویسد: هرکس شاهنامه فردوسی را نخواند اطلاعاتش درباره ادبیات جهان ناقص و ابتر می ماند. زیرا متن منحصر به فرد و شیوای آن در برگیرنده تاریخ و فرهنگ همه اقوام آن روزگار اعم از ملت های اعراب ، رومیان و هند است.


منبع : seemorgh.com