اخلاق نیک

نلسون ماندلا رهبر بزرگ مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی در گذشت. این خبر به حدی مهم بود که به صدر اخبار همه رسانه های دنیا تبدیل شد. از همین روی است که مرگ بزرگی چون او همه دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد.
میراث ماندگار ماندلا
نویسنده: زهرا آذرمنصوری

جمعه 6 دسامبر 2013 برای همیشه به روزی تاریخی نه برای مردم آفریقای جنوبی و قاره آفریقا که برای همه آزادیخواهان و صلح جویان جهان به روزی تاریخی و ماندگار در تاریخ مبارزات حق طلبانه و مسالمت جویانه تبدیل شد. نلسون ماندلا رهبر بزرگ مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی در گذشت. این خبر به حدی مهم بود که به صدر اخبار همه رسانه های دنیا تبدیل شد. از همین روی است که مرگ بزرگی چون او همه دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد.

او نه تنها در تاریخ مبارزات سیاهپوستان به شخصیتی ماندگار تبدیل شد بلکه روش و منش او در این مبارزه او را به الگویی برای مبارزات حق طلبانه و مسالمت جویانه تبدیل کرد. یکی از وجوه شناخت تاریخ و شخصیت های تاریخی درک واقع بینانه زمان حال و نگاه مبتنی بر منطق به آینده است. از این روی نقش شخصیت ها در طول تاریخ نه تنها تاثیرگذار بلکه تعیین کننده بوده است. نلسون ماندلااز کسانی است که در تعیین کنندگی نقش او بر ضد آپارتاید هیچ تردیدی وجود ندارد. درست در سال 1961 با اعلام جمهوری در آفریقای جنوبی و خروج این کشور از جامعه کشورهای مشترک المنافع، سیاهپوستان این کشور به رهبری حزب کنگره ملی آفریقا مبارزه خود را برای کسب حقوق برابر با سفیدپوستان تشدید کردند.

دولت آفریقای جنوبی در برابر مبارزان سیاهپوست شدت عمل به خرج داد و رهبر حزب کنگره ملی آفریقا نلسون ماندلارا دستگیر و به حبس ابد محکوم کرد. اعتراضات و اعتصابات سیاهپوستان پس از دستگیری و محکومیت او نیز بی رحمانه سرکوب شد و شدت عمل دولت آفریقای جنوبی در برابر سیاهپوستان به انزوای بین المللی این کشور و اعمال مجازات های اقتصادی از طرف سازمان ملل انجامید. سیاهپوستانی که قریب به 70 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دادند با اعمال آپارتاید عملامورد تبعیض نژادی قرار می گرفتند. قانون آپارتاید حکومت اقلیت سفیدپوستان آفریقای جنوبی را بر آن کشور تثبیت می کرد. رژیم آفریقای جنوبی پس از نزدیک به 40 سال مقاومت در برابر این فشارها سرانجام از اوایل دهه 1990 درصدد تغییر سیاست خود برآمد و آزادی نلسون ماندلا، رهبر این مبارزات که هدف از مبارزه اش لغو مقررات آپارتاید و تساوی حقوق سیاهپوستان با سفیدپوستان بود نخستین گام راه تغییر این سیاست بود.

راه درازی که تا پایان حیات این رهبر بزرگ بیشترین تاثیر را در اعاده حقوق برابر سیاهپوستان به جای گذاشته است. اما ماندلابا وجود آنکه سه دهه از بهترین سال های عمر خود را در زندان بود و با وجود اینکه می دانست برای همیشه در زندان باقی خواهد ماند نه تنها قدمی به پس ننهاد بلکه با مقاومت و پایداری خود و پرهیز از خشونت به آپارتاید خاتمه داد. او پس از آزادی در پی تثبیت این حقوق از همه ظرفیت های داخلی و بین المللی با رویکردی مسالمت جویانه و صلح طلبانه استفاده کرد و به طور قطع نام او نیز مانند گاندی در تاریخ به عنوان رهبری آزادیخواه، صلح جو و مخالف خشونت ثبت خواهد شد و روش او به عنوان الگویی برای همه آزادیخواهان جهان مد نظر قرار خواهد گرفت. میراثی که ماندلابرای مردم خود و مردم سراسر دنیا به جای گذاشت میراثی گرانبهاست که باید ابعاد و زوایای آن را شناخت و از آن مراقبت کرد. روحش شاد و راهش ماندگار.

ماندلا، نماد اخلاق نیک
نویسنده: پیروز مجتهدزاده

ماندلا بحق در مقامی قرار گرفته که زندگی بشری را در جایگاه بسیار بالایی قرار داده است. او نماد دموکراسی و اخلاق نیک در علم سیاست است. او تبدیل به یک علامت خاص روی پیکره دموکراسی شد.

قبل از وی گاندی بود و تنها فردی را که هم تراز با گاندی می توان نام برد ماندلاست. ماندلادرس های حیرت انگیزی به بشریت داده است. او در پست ترین شرایط زندگی که 27 سال در زندان به سر برد و علیه استعمار، نژادپرستی که به بدترین شکل در آفریقا صورت می گرفت با اخلاق نیک و با حربه عشق و عقلانیت با اینها مبارزه کرد. جهان بشری باید از آن درس های بسیاری بگیرد، زیرا عالم سیاست عالم بی رحمی است. در این عالم بی رحم ما مردمان باید به چنین سرمشق هایی نگاه کنیم و باید درک کنیم که چقدر عالم سیاست شیرین خواهد بود اگر الگوی سیاسی ما ماندلاباشد. نخستین کسی که می تواند و باید از این موضوع درس بگیرد اوباما، رییس جمهور ایالات متحده است.

اندیشه ای فراتر از «گاندی»
نویسنده: محمدرضا اصلانی

«نلسون ماندلا» در واقع انسانی است که سیاست را به معنای ملی و گروه بندی و منافع در نظر نگرفته است. او سیاست را به معنای یک اندیشه می داند و عنوان می کند چگونه می توان این اندیشه را گسترش داد. همیشه تلاش می کند این اندیشه را به یک جهان بینی تبدیل کند. این نکته قابل تاملی است. ایشان سیاست را به معنای یک جهان بینی معرفی می کند و بر آن اصرار می ورزد. در این نوع دیدگاه کل بشریت در نظر گرفته شده است و نه تنها مفهوم ملی و انسانی بودن آن. بی تردید این تفکر او به صلح ملی و صلح جهانی کمک می کند، صلح ملی را به مفهوم صلح جهانی اعلام می کند.

این تضاد و تقابل امر نژادی را پیش می کشد و آن را از تاریخ تفکر حذف می کند. در زمینه اقتصاد به جای آنکه اقتصاد را به یک امر نژادی تبدیل کند از آن گذر و به نوعی کل جهان را در اقتصاد تقسیم می کند. بر خلاف تفکر نظام های تمامیت گرا و اندیشه های دیکتاتوری که اکثریت را بر اقلیت تجویز می کنند، هیچ گونه ای از دیکتاتوری را تجویز نمی کند و این در واقع یک اندیشه سیاسی و انسانی را سامان می بخشد؛ اندیشه ای که فراتر از گاندی رفته است.

من درد بوده ام همه / من درد بوده ام
نویسنده: محمدرضا تاجیک

هر کجا می خواهی باش: در این دنیا یا در آن دنیا، هرگونه می خواهی باش: خمیده یا راست قامت، از هر سرزمین که می خواهی باش: سرزمین سیاهان یا سفیدان، به هر زبان که می خواهی سخن بگو: زبان سکوت یا زبان فریاد، برای من تو یک صدایی: صدای رهایی، صدای انسان، صدای انسانیت، صدای تاریخ. صدای سکوتت را می شنوم.

می شنوم که می گویی: من درد بوده ام همه / من درد بوده ام/ اما مهربانی و دوستی را سروده ام/من راست و درست خواهم بود، / زیرا کسانی هستند که به من اطمینان کرده اند: / من پاک خواهم بود، / زیرا کسانی هستند که پاکی من برایشان مهم است: / من شکیبا و نیرومند خواهم بود: / زیرا سختی های بسیار برای تحمل کردن وجود دارد: / من دلیر و پردل خواهم بود: / من دوست همگان خواهم بود، / من دوست آن دشمن و دوست آن کس که دوستی ندارد خواهم بود: / من به مردمان هدیه خواهم داد و هدیه را فراموش خواهم کرد: / من فروتن خواهم بود، زیرا از ناتوانی های خود آگاهم: / من سربلند خواهم کرد، عشق خواهم ورزید، / لبخند خواهم زد و افتاده را بر خواهم کشید.

صدای سکوتت را می شنوم که می گویی: اگر بتوانی انسان باشی شایسته قدرت و سیاست هستی/ اگر بتوانی آرامش خود پاس داری به گاهی که دیگران عنان شکیبایی از کف داده اند/ و خرده آن بر تو گیرند: / اگر بتوانی بر خویش تکیه کنی/ به گاهی که همگان از تو در گمان افتاده اند/ و بر گمان ایشان خشم نگیری: / اگر بتوانی در انتظار بمانی و از انتظار خسته نشوی: / اگر بتوانی که چون با تو سخن به دروغ گویند/ تو راه بر دروغ نگشایی: / یا اگر از تو کینه یی در دل دارند/ تو را ه بر کینه فروبندی، / و با اینهمه خود را زیاده خوب ننمایی/ و چون فیلسوفان و دانشمندان (با غرور و خودبینی) سخن نگویی: / اگر بتوانی به رویاها فرو شوی/ و رویاها را بر خود امیر نکنی: / اگر بتوانی بیندیشی / و در اندیشه خود نمانی و آن را هدف نکنی و پایان کار ندانی: / اگر بتوانی با پیروزی و شکست، / این دو شیاد روزگار، / یکسان رفتار کنی: / اگر تاب آوری شنیدن آن حقیقت را که بر زبان تو رفته است/ در حالی که می بینی فریبکاران آن حقیقت را مسخ کرده اند/ و از آن دامی برای شکار ابلهان و جاهلان ساخته اند، / یا بنگری که آنچه زندگیت را در پایش ریخته یی شکسته است/ و آرام و شکیبا خم شوی/ و با افزار فرسوده آن را از نو بیافرینی: / اگر بتوانی برده های خویش همه را یکجا گرد آوری/ و آن را به چرخش سکه یی در خطر افکنی/ و ببازی و هرگز از این باخت دم نزنی: / اگر بتوانی دل و جان و تمامی رگ و شریان خود را بر آن داری/ که پس از شکست و فرسودگی همچنان به فرمان تو باشند، / و بدین سان پایداری کنی/

مگر همان اراده که فرمان می دهد: پایداری کن، پایداری کن: / اگر بتوانی با عامیان درآمیزی و سخن گویی و فضایل خویش را از کف ندهی/ یا با پادشاهان همقدم شوی و همچنان ساده و صمیمی باشی: / اگر نه دشمنان کینه جوی و نه دوستان محبت پیشه نتوانند تو را بیازارند: / اگر با همه مردمان در شمار ی اما در هیچ دایره محدود نشوی: / اگر بتوانی هر دقیقه از زمان بی اعتنا و سنگدل را به شصت ثانیه بدل کنی، / که هر یک به قدر ثانیه های مسابقه دو سرعت خطیر و مهم باشد: / زمین و هر چه در آن است از آن تو خواهد بود/ و مهم تر آنکه در این حال، تو یک انسان خواهی بود و شایسته داشتن قدرت و ورود به ساحت سیاست. ماندلا، هر کجا که می خواهی باش: در این دنیا یا در آن دنیا. تو یک صدایی: صدای انسان، صدای تاریخ. تو هرگز نمی میری.منبع : seemorgh.com