آکاایران: کبوتر و لاک پشت 

نویسنده: رنه والی صمد
مترجم: اردشیر نیک پور

 

روزی کبوتر و لاک پشت در کنار جویباری زیبا به هم برخوردند. آن دو برای نوشیدن آب و فرو نشانیدن تشنگی خود به آن جا رفته بودند. کبوتر که بسیار کنجکاو و عیبجو و خودپسند بود به چشم تمسخر بر لاک پشت که موجودی آرام و فروتن و سخت کوش بود نگریست و سپس برای گشودن باب گفت و گو پرسش های بیهوده از او کرد.
کبوتر.- خانم لاک پشت! در این جا چه می کنید؟
لاک پشت. – می بینید که برای نوشیدن آب و فرو نشاندن تشنگی به این جا آمده ام.
کبوتر. – از این جا دور شو، چون این جا را من برای خود برگزیده ام!
لاک پشت.- برای ما هر دو جای کافی هست.
کبوتر.- ممکن است این طور که تو می گویی باشد لیکن تو لیاقت و شایستگی آن را نداری که با من در یک زمان آب بنوشی!
لاک پشت.- چرا آقای کبوتر؟ من به هیچ روی مزاحم شما نیستم!
کبوتر.- نه، صحیح است، اما تو با این سر و کله پیر و صورت پرچین و چروک و لاک بزرگ و پاهای کج و کوله ات بسیار زشتی و من رغبت نمی کنم با تو در یک چشمه آب بخورم!
لاک پشت .- ممکن است چنین باشد. من زیبایی و ظرافت تو را ندارم، لیکن تشنه ام و می خواهم در این چشمه خود را سیراب کنم!
کبوتر.- نه من دلم نمی خواهد تو از آب این چشمه بنوشی زیرا نه تنها زشتی بلکه کاری هم از دستت برنمی آید!
لاک پشت. – آقای خودپسند! اشتباه می کنی، کارهای بسیاری از دست من ساخته است که تو باور نمی کنی!
کبوتر.- چه کاری از دستت ساخته است؟ نشان بده!
لاک پشت. – چه کاری می خواهی بکنم؟ بگو تا بکنم!
کبوتر.- آیا می توانی با من در سرعت مسابقه بدهی؟
لاک پشت.- هیچ مانعی ندارد!
کبوتر. – بی گمان نمی دانی چه می گویی... اما هر چه است شرط را پذیرفتی! زشت بیچاره خواهی دید که حتی یک دم هم نمی توانی با من راه بیایی!
لاک پشت. – زیبای بیچاره! خواهیم دید! من یقین دارم که از تو جلو خواهم زد. هشت روز دیگر به این جا بیا تا مسابقه را آغاز کنیم! من اکنون می روم و می خوابم تا نیرو بگیرم! وعده ی ما هشت روز دیگر!
کبوتر.- خوب قبول کردم!
پس از این گفت و گو آن دو از یکدیگر بسردی جدا شدند لیکن قول دادند که به موقع در میعادگاه حاضر شوند.
در این هشت روز خانم لاک پشت به جای خوابیدن و آسودن دست به کوشش و فعالیت دامنه داری زد. رفت و یاران خود را که در آن نزدیکی ها زندگی می کردند دید، با آنان به شور نشست و نقشه کشید. لاک پشتان به او قول دادند که کاری را که از آنان خواسته بود انجام دهند.
پس از یک هفته دو رقیب در ساعت معین کنار چشمه ی گوارا یکدیگر را دیدند.
لاک پشت. – خوب آیا هنوز هم سر قولت ایستاده ای؟
کبوتر.- البته پرمدعای بیچاره!
لاک پشت.- آیا نمی ترسی که از من عقب تر بمانی؟
کبوتر.- شوخی می کنی؟ من با این چستی و چالاکی از تو «خانه ی متحرک» بیچاره عقب بمانم؟
لاک پشت.- ناسزاها و دشنام های تو به لاک من می خورند و لیز می خورند... خوب پر حرفی کافی است! حرکت کنیم. مقصد دریاچه ی برانو (1) واقع در شمال این جا خواهد بود.
کبوتر شتابان به پرواز آمد و لاک پشت را گذاشت که لنگ لنگان در زمین راه بپیماید و به زودی اوج گرفت و لاک پشت از دیده اش ناپدید شد. پس از آن که مدتی پرواز کرد خسته شد، پایین تر آمد و اندکی از سرعت خود کاست، در این موقع چشمش در پایین به لاک پشت افتاد که آهسته و آرام و بی آن که شتابی بنماید پیش می رفت. سخت به حیرت افتاد، لیکن با خود گفت: «معلوم می شود که او کوشیده و جان کنده است... اما بزودی از سرعتش کاسته می شود و می ایستد. باز هم اوج بگیرم و بر سرعت خود بیفزایم.»
کبوتر اوج گرفت و لختی با سرعت بسیار پرید. سپس با خود گفت: «اندکی پایین تر بروم و ببینم باز هم رقیب زیبایم (!) در پی من می آید؟»
چون پایین تر آمد و توانست چیزهایی را که بر زمین بودند ببیند، باور نکرد که آنچه می بیند به بیداری است، خانم لاک پشت همچنان در پی او می آمد. کبوتر ریشخندکنان فریاد زد: «آهای خانم خوشگله! بیشتر بکوش و به خود فشار بده و لاک زشتت را برگرد و خاک راه بر دوش بکش!... بار سوم که پایین بیایم تو را نخواهم دید.»
لیکن لاک پشت حتی جوابی هم به او نداد و همچنان آرام و بی شتاب به راه خود رفت.
کبوتر چندین بار اوج گرفت و بر سرعت خود افزود و پایین تر آمد و بر زمین نگریست لیکن هر بار با ناراحتی بسیار دید که نه، نه، لاک پشت از او جلو زده است.
پرنده که در نتیجه ی کوشش و تقلای بسیار سخت خسته و فرسوده شده بود توان حرکت را از دست داد لیکن چون مقصد بسیار نزدیک بود باز هم به خود فشار آورد و به پرواز خود ادامه داد. این بار یقین داشت که زودتر از رقیب به مقصد خواهد رسید.
کبوتر از دور دریاچه ی کوچک را دید و دانست که با چندبار بال زدن می تواند به آن جا برسد. این کار را هم کرد و چون به آن جا رسید چنان خسته بود که به جای فرود آمدن خود را به روی دسته ای از گیاهان که در پایان راهشان رسته بودند انداخت!
حیرتا! او روی خانم لاک پشت که پیش از او به آن جا رسیده و چنین می نمود که مدتی است به انتظار او نشسته است، افتاد.
کبوتر از شدت خستگی بی تاب و توان افتاد و تا چند دقیقه نتوانست از جای خود بجنبد. چون اندکی نفسش سر جایش آمد، با شرمساری بسیار گفت: «خانم لاک پشت. من از شما پوزش می خواهم! شما را ریشخند کردم، زیرا نمی توانستم باور کنم که با این پاهای کوتاه و کج و کوله می توانید چنین تند راه بروید!»
کبوتر دیگر در آن جا نایستاد تا جواب لاک پشت را بشنود و از شرم و ناراحتی دوید و خود را از چشم او پنهان کرد.
پس از این رخداد کبوتران دیدگانی سرخ پیدا کردند و هرگاه چشمشان بر لاک پشتی بیفتد، راهشان را کج می کنند تا چشمشان بر چشم آنان نیفتد.
کبوتر هرگز نفهمید که لاک پشت چه حیله و تدبیری به کار برد تا بر او پیشی گرفت. اما اگرچه این تدبیر هم خلاف اصول ورزشی است و هم نامشروع آن را به شما نقل می کنم:
لاک پشت به یاری دوستان خود نقشه ای کشید و آن را انجام داد:
در آن هفت روز لاک پشتان هر یک به نوبت به طرف شمال رفتند و در فاصله ای معین ایستادند تا کبوتر که از آسمان بر زمین می نگریست در هر نقطه ای لاک پشتی را ببیند و چنین تصور کند که خانم لاک پشت است که از او جلوتر زده است.
البته این تدبیر تدبیری نامشروع بود لیکن سزا بود که به آقای کبوتر چنین درسی داده شود!

پی نوشت ها:

1. Brano.

منبع مقاله:
والی صمد، رنه؛ (1382)، داستان های ماداگاسکاری، ترجمه ی اردشیر نیک پور، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
 

 
منبع :