یادداشت مصطفی محدثی خراسانی به مناسبت پاسداشت مقام شعر زکریا اخلاقی.

بخش شعر و ادبیات آکا ایران

آکاایران: زکریا اخلاقی، شاعر تبسم های شرقی

شعر انقلاب اسلامی، چون خود انقلاب اسلامی آمیزه ای از جمال و جلال و جبروت است و آمیخته ای از حماسه و عرفان و عشق، شعری که در امتداد جریان اصیل و شکوهمند شعر فارسی ظهور کرد و تحت تاثیر آموزه ها و آرمانهای انقلاب اسلامی به جریانی نو در شعر فارسی تبدیل شد که امروزه پس از گذشت بیش از سه دهه کم کم از جریان عبور کرده و دارد تبدیل به سبکی نو در ادامه سبکهای شعر فارسی می شود که برخی از منتقدان از آن به عنوان سبک شعر انقلاب اسلامی یاد می کنند و بر اساس پرونده درخشان شعر انقلاب اسلامی امروز می توان مولفه های سبکی شعر انقلاب را بر شمرد و تعریف جامع و مانعی از آن ارائه کرد.

حجت الاسلام زکریا اخلاقی با تمام آرامش و تواضع و سکوت رسانه ای که در این چند دهه داشته و از بی حاشیه ترین شاعران انقلاب به شمار می آید، سهم عمده ای در شکل گیری پازل شعر انقلاب داشته است. اخلاقی با همان مجموعه «تبسم های شرقی»  و رویکرد فلسفی و عرفانی در ذهن و بهره گیری از بدایع لفظی و موسیقی، خصوصا در کاربرد قوافی بدیع در حوزه زبان، به جایگاه رفیع و تثبیت شده ای در شعر انقلاب دست یافت

شعر انقلاب اگر چه چند چهره اصلی جریان ساز دارد اما در شکل گیری و تدوین آن دهها شاعرخلاق در این سه دهه نقش داشته اند و اگر شعر انقلاب را به پازلی تشبیه کنیم، شعر هرکدام از شاعران انقلاب قطعه یا قطعاتی از این مجموعه جمال و جلال و جبروت و عشق و عرفان حماسه آن را شکل داده است.
حجت الاسلام زکریا اخلاقی با تمام آرامش و تواضع و سکوت رسانه ای که در این چند دهه داشته و از بی حاشیه ترین شاعران انقلاب به شمار می آید، سهم عمده ای در شکل گیری پازل شعر انقلاب داشته است. اخلاقی با همان مجموعه «تبسم های شرقی»  و رویکرد فلسفی و عرفانی در ذهن و بهره گیری از بدایع لفظی و موسیقی، خصوصا در کاربرد قوافی بدیع در حوزه زبان، به جایگاه رفیع و تثبیت شده ای در شعر انقلاب دست یافت.
شعرهای مجموعه «تبسم های شرقی»  که اکثرا مربوط به اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد است خود بعدها الگوی شاعران زیادی قرار گرفت. از شاعران روحانی تا شاعران علاقه مند به شعر عرفانی.
مطلع برخی از غزل های موفق اخلاقی در این دوره (ای بلوغ شاخه در اشتهای ما تصرف کن/از میان سبزها، سیب تجلی را تعارف کن) (اخر ای مردم ما هم عتباتی داریم/کربلایی داریم آب فراتی داریم) (پیش از شروع لاله عاشق رفته بودم من /تا متن خوشبوی شقایق رفته بودم من) و یکی از بهترین غزل ها برای بنیان گذار انقلاب اسلامی(خرقه پوشان به وجود تو مباهات کنند/ذکر خیر تو در ان سوی سماوات کنند)
غزلی از مجموعه تبسم های شرقی را حسن ختام این سطور قرار میدهم:

موسیقی سکوت

ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست
گشت و گذار در ملکوتی که پیش روست


بر گیسوی تغزل ما شانه می کشد
شیوایی دو دست قنوتی که در پیش روست


تجریدی از طراوت گل های مریم
این سفره معطر قوتی که پیش روست


بگذار تا با ترنم مستانه بگذرد
این چند کوچه تا جبروتی که پیش روست


ما راهیان وادی سبز سلامتیم
اسوده ایم از برهوتی که پیش روست


وا می نهیم خستگی خاطرات را
در سایه سار خلوت توتی که پیش روست


تصنیف سیر ساده یک شاخه گل است
معراج نامه ملکوتی که پیش روست


یارب! مباد بی غزل عاشقی شبی
موسیقی بلند سکوتی که پیش روستمنبع :