آکاایران: نهان که می کند این درد آشکارهٔ ما (ابن حسام خوسفی)

 

محمد فرزندحسام الدین حسن ، معروف به ابن حسام ، شاعر ، عارف ، فقیه و اندیشمند قرن هشتم ونهم هجری است. تولد ابن حسام راسالهای 782 و یا 783 هجری ( 760 شمسی ) دانسته اند. زادگاه ابن حسام ، شخرک خوسف است که از بخش های فعلی بیرجند و از قدیمی ترین آبادی های قهستان می باشد. ابن حسام تحصیلات مقدماتی و تربیت خود را مدیون پدر دانا و با فضیلتش می داند .

 

به گزارش آکاایران نهان که می کند این درد آشکارهٔ ما

که راست چاره که از دست رفت چارهٔ ما

هزار کوه بلا بر دلم فرود آمد

زهی تحمّل سنگین دل چو خارهٔ ما

نگار ما به کنار آمد و کناره گرفت

فغان ز حسرت این درد بی کنارهٔ ما

ستاره خون بچکاند به چشم اگر بیند

که در محاق نهان شد رخ ستارهٔ ما

اگر به کوه رسد کوه پاره پاره شود

حکایت جگر داغ پاره پارهٔ ما

اگر شراره کشد آتش درون دلم

به آفتاب رساند ضرر شرارهٔ ما

چه قطره های سرشک چو شیر خون آلود

که ریخت دیدهٔ ما بهر شیرخوارهٔ ما

جگر به خون دل آلوده کرد قصّابم

چه گوشت بود که آویخت از قنارهٔ ما

مگر که ابروی او در نظر مه نو بود

که من بدیدم و غایب شد از نظارهٔ ما

ز رهگذار امل بهتر آنکه برخیزم 

که بر ممّر اجل باز شد گدارهٔ ما

به جان عاریتی دل مبند ابن حسام

که می رسد ز عقب صاحب استعارهٔ ما

 

گردآوری:بخش فرهنگ و هنر آکا ایرانگلچینی از شعر و ترانه ها

  • آتش عشق(حمید مصدق)
  • اشعار شهادت امام جعفر صادق(ع)-2
  • اشعاری زیبا از حسین پناهی (2)
  • شعر برای روز اول مهر (محمدعلی حریری)
  • شعر زیبای پارینه (مهدی اخوان ثالث)
  • شعر کاغذ ابریشمین گوته