چلچلا "روایتی کمدی تراژیک از زندگی زنانی شورشی است که علیه قوانین و احکام مردانه به پا میخیزند.

نمایش چلچلا: محمدرضا شریفی نیا, سحر قریشی و رز رضوی

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از حضور محمدرضا شریفی نیا, رز رضوی و سحر قریشی در جمع تماشاگران نمایش چلچلا مشاهده نمایید:

 محسن افشانی

حضور سحر قریشی در جمع تماشاگران نمایش چلچلا

 عباس عبدالله زاده

سحر قریشی

 تئاتر چلچلا

حضور سحر قریشی و رز رضوی برای تماشای نمایش چلچلا

 نمایش چلچلا

حضور محمدرضا شریفی نیا در جمع تماشاگران نمایش چلچلا

 محمدرضا شریفی نیا و رز رضوی در جمع تماشاگران چلچلاچلچلا

سحر قریشی, رز رضوی و محسن افشانی


عکاس: شهاب اسدی
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ

 

 

.

منبع : seemorgh.com