آرنولد سرشناس گویا قصد ندارد که در سنین پیری نیز از نامزد بازی دست بردارد، وی با زنی 43 ساله آشنا شده هست و ارتباط خوبی با وی دارد. آرنولد شوارتزینگر بازیگر 70 ساله هالیوود, این روزها با معشوقه 43 ساله اش, مشغول گردش و تفریح می باشد.

بازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاببازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاب

آرنولد شوارتزینگر پس از اقامت طولانی مدتی که در زادگاهش اتریش داشت بار دیگر به لس آنجلس بازگشت.آرنولد این روزها در کنار هیثر میلیگان 43 ساله دیده می شود، زنی که مدتی هست با آرنولد ارتباطی را شروع کرده هست و بعید نیست به زودی ازدواج کنند.

بازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاببازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاب

این دو زمانی که سوار بر بنتلی آرنولد بودند دیده شدند.

بازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاببازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاب

آرنولد شوارتزینگر و معشوقه اش

بازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاببازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاب

آرنولد شوارتزینگر و معشوقه اش

آرنولد در 70 سالگی کاملا با طراوت و شاداب به نظر میرسد، از نحوه لباس پوشیدنش گرفته تا نوع اتومبیلی که دارد و گرچه نخست یک ارتباط عاطفی.

بازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاببازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاب

بازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن دلپذیر و جذاب ،آرنولد شوارتزینگر و دوست دخترش،نامزد نوین آرنولد شوارتزینگر،درباره نامزد آرنولد شوارتزینگر،آرنولد شوارتزینگر

بازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاببازیگر مرد 70 ساله و نامزدی با زن زیبا و جذاب

عکس آرنولد شوارتزینگر در دوران جوانی

.

منبع : parsnaz.ir