آکاایران: پیراهن نوین رامبد در برنامه خندوانه

در بنامه نوین خندوانه و در برنامه پایانه مسابقه ادا بازی تاریخ ۱۳ فروردین ۹۶ آقای رامبد جوان با پیراهن نوین وارد برنامه شد و اجرا کرد که این پیراهن دارای نقشه ایران بود. شما در ادامه تصاویر پیراهن نوین رامبد رو در برنامه خندوانه ۱۳ فروردین مشاهده می کنید

عکس پیراهن نوین رامبد جوان

آکاایران: پیراهن نوین رامبد در برنامه خندوانه + عکس پیراهن نوین رامبد جوان

برنامه خندوانه ۱۳ فروردین ۹۶

پیراهن جدید رامبد در برنامه خندوانه  عکس پیراهن جدید رامبد جوان  -آکاپیراهن جدید رامبد در برنامه خندوانه  عکس پیراهن جدید رامبد جوان  -آکا

.

منبع :